Ilmolan syyskäräjät

Joupin veljesten välienselvittely

Ilmolan Syyskäräjät                                    8 päivänä marraskuuta 1832

                                                                 § 143   ?  466

ESITETÄÄN

Sen jälkeen kun tämän pitäjän kruununnimismies, lääninvouti Adolph Fredric Forssell oli kertonut läänin maaherralle, että talonpoika Jacob Michelsson Jouppi Seinäjoen kylästä oli sunnuntaina 7. viimeksi kulunutta lokakuuta kotonaan saanut useita puukoniskuja, joista hän oli heti kuollut, sekä että Jacob Joupin veli, torppari Michel Michelsson Joupila asianomaisesta kylästä oli ilmiannettu ja vangittu tästä rikoksesta, on maaherra lausunnossaan 10. samaa kuuta kehottanut allekirjoittanutta tässä oikeusjutussa ryhtymään kiireelliseen tutkintaan, ja lähettänyt allekirjoittaneelle sen ohella 24. kyseistä kuuta päivätyn lääkärintodistuksen Jacob Joupin kuolleen ruumiin tarkastuksesta. Ja varmoin perustein on nyt otettu esille tämä oikeusjuttu, jossa läsnä olivat herra kruununnimismies, lääninvouti Forssell kuten myös syyttäjä viran puolesta sekä kuolleen Jacob Joupin vaimo Susanna Johansdotter asianomistajana, ja jossa ilmiannettu Michel Michelsson Joupila, joka oli Korsholman kruununvankilasta uloskirjattu, asetettiin oikeuden eteen vangittuna. Sen jälkeen syyttäjä kertoi, että hän oli järjestänyt tutkimuksen kyseiseen raskaaseen rikokseen liittyen ja oli tällöin saanut tapahtumasta selville: että kuolleen Jacob Joupin veli, vangittu Michel Michelsson Joupila, joka asuttaa torppaa ½ peninkulman päässä Joupin tilasta, oli tullut iltapäivällä sunnuntaina 7. viime lokakuuta Jacob Joupin osaan viimeksi mainitusta tilasta ja siellä asuintuvassa toistuvasti parjannnut Jacob Joupia haukkumasanoin, mistä Jacob Joupi, joka usein aiemmin oli saanut samanlaista kohtelua Michel Michelssonin taholta, oli katsonut olevan syytä käskeä hänet ulos. Michel Joupila oli lopulta myös lähtenyt eteiseen, ja sieltä, sen jälkeen kun Jacob Joupi esti häntä tulemasta takaisin tupaan, eteenpäin toisen veljensä Thomas Joupin lähellä sijaitsevaan osaan edellä mainitusta tilasta. Michel Joupilan poissa ollessa oli Jacob Joupi mennyt ulos pihalle, ja kun hän huomasi Michel Joupilan palaavan Thomas Joupin kotoa, hän välttääkseen enempää riitaa kiirehti asuintupaan, mutta eteisen rappusilla tapasi Michel Joupilan, jonka (kuollut Jacob Joupi) käski poistumaan, mistä huolimatta Michel Joupila oli ilmoittanut, ettei kukaan voisi estää häntä siitä, lähti Jacob Joupin perässä tupaan ja siellä heti kävi Jacob Joupin kimppuun iskemällä sivullaan riippuvalla puukolla ja aiheuttaen hänelle useita haavoja. Ennen kuin tuvassa olleet torppari Salomon Hendricsson Kitinoja ja miniä Susanna Mattsdotter kutsuivat apua, hän ehti irrottautua, jolloin Jacob Joupi ja hänen perässään Michel Joupila juoksivat ulos porstuaan, jonka ovella Jacob Joupi pysähtyi ja kutsuessaan apua sanoi ulkona pihalla seisoville veljilleen Johan ja Jacob Jacobssöner, sekä paikalle tulleelle talonpoika Matts Ala-Martilalle sekä torppari Henric Ericsson Joupille ja Isaac Johansson Heikilälle, että ottaisivat Michel Joupilan huostaansa. Tämän johdosta olivat sekä viimeksi mainitut että tuvassa olleet henkilöt tulleet paikalle ja löytäneet Jacob Joupin, joka tupaan tullessaan oli ollut aivan terve ja vahingoittumaton, useista kohdin vertavuotana ja niin heikentyneenä, että asianomistaja Susanna Johansdotterin, joka oli tullut ulkoa jotain askaretta suorittamasta, ja Susanna Mattsdotterin oli talutettava hänet tupaan, jossa hän heti sen jälkeen kuoli. Tämän jälkeen syyttäjä, joka vielä sanottuna päivänä illalla kutsuttuna saapui Joupintilalle, huomautti rikoksesta Michel Michelsson Joupilalle ja tämän kiistettyä tehneensä sen, vangitsi hänet. Ilmoittaen, että Jacob Joupin kuollut ruumis oli sen jälkeen haudattu, syyttäjä pyysi, jättäen asianmukaiset kysymystodisteet ei niinkään kuolleesta Jacob Joupista kuin epäillystä Michel Michelsson Joupilasta, että kihlakunnanoikeus järjestäisi tutkinnan oikeusjutussa sekä määräisi Michel Joupilan vastaamaan suorittamastaan rikoksesta. Esitettiin yllä mainittu lääkärintodistus Jacob Joupin kuolleen ruumiin tarkastuksesta sekä syyttäjän jättämä papintodistus, joka kuului näin:

”Maaherra ja ritari kreivi Mannerheimin määräyksestä 10. tätä kuuta olen 18. tätä kuuta Joupin tilalla Ilmolan pitäjän Ala-Seinäjoen kylässä tarkastanut talonpoika Jacob Michelsson Joupin kuolleen ruumiin ja tällöin havainnut tilanteen seuraavaksi:

Kahden vähäisen otsassa ja oikeassa poskessa olevan pintahaavan ohella, jotka näyttävät syntyneen kynsimisestä, näkyi myös muualla ruumiissa 3 verihaavaa, jotka kaikki näyttivät olevan puukolla aikaansaatuja. Ensimmäinen, suuri ja syvä, esiintyi vasemman solisluun vieressä olan puolella (extremitas humoralis), josta puukko on mennyt sisään niin läheltä luuta, että se on tehnyt huomattavan loven luun etureunaan ja samoin kokonaan katkaissut sekä vena että arteria subclairan, sekä aiheuttanut melkoisen haavan keuhkon ylälohkoon. Toinen lävisti samalla puolella 4. ja 5. kylkikaaren haavoittamatta, kuten voisi olettaa, enempää keuhkoa kuin sydäntäkään, koska edellinen oli luultavasti jo mennyt kasaan ensin mainitusta haavasta eikä enää täyttänyt onteloaan, niin että tämä toinen isku olisi osunut siihen. Kolmas haava, joka oli melkoisen suuri, mutta ei syvä, oli vasemmassa olkakuopassa taaempana eikä se ollut vahingoittanut mitään vaarallisia osia. Veri, joka oli vuotanut rintahaavasta, muodosti vajaat ½ korttelia, kun taas verenvuoto, joka oli nähtävissä muuten kaikkialla, oli tapahtunut ulospäin ja kuulemma saanut aikaan suuren puron lattialle, jonne haavoittunut joidenkin minuuttien kuluessa kuoli. Päässä eikä vatsassa ollut mitään terveestä tilasta poikkeavaa lukuunottamatta verijälkiä.

Lopuksi, mitä tulee yllä mainittujen vammojen aiheuttamaan kuolettavuuteen, niin näyttää ensimmäinen, solisluun vieressä oleva, vena ja arteria subclairan katkeamisesta johtuen, aiheuttaneen sellaisen korvaamattoman vahingon, että siitä seuraa ehdottomasti nopea kuolema. Tämä olkoon vahvistettu sekä aiemmin vannotulla virkavalalla että valantehneenä viranomaisena, niin totta kuin Jumala minua auttakoon elämän ja sielun puolesta.

Vaasa, 23. lokakuuta 1832                                              J.E. Sabelli 

Palkkiolasku

Kyyti Vaasasta Joupin tilalle 8½ peninkulmaa                                         5.10

Edestakainen kyyti Martoisiin* ¾ peninkulmaa                                         .45              

4 matkapäivää ja yksi toimituspäivä                                                     5.40

Kyyti takaisin samaa tietä 8 ½ peninkulmaa                                           5.10

Todistus tarkastuksesta                                                                     2.88

Yhteensä                                                                                       18.95 hopearuplaa

Päivämäärä kuten yllä                                                                J.E. Sabelli

” Että kuollut talonpoika Jacob Michelsson Joupi eli Hakala, syntynyt 20. maaliskuuta 1776 on omannut välttävät kristinuskon tiedot, joihin hän on yhdistänyt autuudenvälineiden asianmukaisen käytön, käynyt ehtoollisella viimeksi 25. maaliskuuta 1827 sekä maksanut sakkoja luvattomasta rautakaupasta, näin todistetaan.”

Nurmo 30. lokakuuta 1832                                                 Johan Tamlander

                                                                                       saarnaaja

 

” Että Joupin tilan torppari Michel Michelsson Puutoin, syntynyt 11. tammikuuta 1793, omaa auttavat kristinuskon tiedot, minulle on tuntematonta milloin hän on käynyt ehtoollisella, 1825 maksanut sakkoja salayhteydestä karkuriin ja ensimmäisen kerran juopumuksesta, sellaista olkoon todistettu hänen suhteensa.

Nurmo 30. lokakuuta 1832                                                Johan Tamlander

                                                                                       saarnaaja

 

Tämän luettuaan kannatti asianomistaja Susanna Johansdotter Jouppi syyttäjän esitystä ja vastuuvaatimusta sekä selvitti muuten kysymyksiä: että ilmiannettu Michel Michelsson Joupila oli pitkähkön aikaa osoittanut vihamielisyyttä Jacob Michelsson Joupia kohtaan ilman, että Susanna Johansdotter tiesi varsinaista syytä tähän, sekä että Susanna Johansdotterin luona ollut kotiväki kyseisen ilkityön tapahtuessa muodostui seuraavista: veljekset Johan, Jacob ja Herman Jacobssöner, ensinmainitun vaimo Susanna Mattsdotter, renki Jacob Thomasson sekä piiat Hedwig Salomonsdotter ja Maria Andersdotter.

Vangitulle Michel Michelsson Joupilalle, joka on tavallisen miehen pituinen, ruumiinrakenteeltaan enemmän hintelä, huomautettiin tällöin häntä vastaan tehdystä ilmiannosta sekä kehotettiin kertomaan totuus kaikista seikoista liittyen rikoksentekoon, josta häntä syytetään. Silloin Michel Joupila kertoi, että hän ilmoitettuna sunnuntaina 7. viime lokakuuta oli jo aamulla lähtenyt kotipaikaltaan hankkiakseen naapuritiloilta viljaa tulevaa työtä varten, ja lopulta iltapäivällä oli seurannut torppari Salomon Henricsson Kitinojaa tämän hevosen ja lehmien perässä Michel Michelsson Joupilan veljen, nyt kuolleen Jacob Joupin luokse, jonka tuvassa Michel Joupila oli ollut vain lyhyen hetken ennen kuin hän oli parjaamatta tai muuten ketään tuvassa ollleita henkilöitä häiritsemättä joutunut lähtemään ulos Jacob Joupin käskystä, jolloin Michel Joupila oli lähtenyt veljensä Thomas Joupin lähellä sijaitsevalle tilalle ja noin puolen tunnin kuluttua palannut takaisin Jacob Joupin luokse olettaen, että voisi suostutella hänet antamaan Michel Joupilan tarvitseman viljan. Ja vaikka Jacob Joupi oli tönäissyt Michel Joupilan yllä mainitulla tavalla portailtaan kehottaen häntä lähtemään kotiin, hän ei kuitenkaan luopunut aikomuksestaan pyytää sanottua lainaa ja tämän vuoksi aikoi seurata Jacob Joupia hänen tupaansa, mutta ei ehtinyt pidemmälle kuin tuvan ovelle, kun Jacob Joupi oli tullut juosten ulos tuvasta ja huutanut apua sekä pyytänyt joitakin pihalla seisovia miehiä ottamaan huostaansa Michel Joupilan. Tästä pelästyneenä ja tietämättä syyllisyydestään oli Michel Michelsson Joupila halunnut tulla ulos porstuasta pihalle, jolloin Johan Jacobsson Joupi oli heti tarttunut kiinni häneen ja paikalle tulleet henkilöt ilmoittivat, että Jacob Joupia oli lyöty useisiin paikkoihin puukolla sekä että hänet oli viety haavojen sidontaan tupaan, minne Johan Jacobsson oli myös mennyt jättäen Michel Michelssoninpihalle, mistä hän tietämättömänä vaarasta, jossa Jacob Joupi häälyi, sekä pelästyneenä meksimainitun yllä olevasta lausumasta, oli lähtenyt kotia kohti, kun talonpoika Matts Ala-Martila sekä Jacob Jacobsson Joupi olivat saavuttaneet Michel Joupilan ja noutaneet takaisin tupaan, jossa Jacob Joupi vanhempi oli maannut pitkin pituuttaan lattialla sekä pian tämän jälkeen kuollut. Ja sen ohella, että ilmiannettu Michel Joupila kiisti vakaasti, että hän olisi aiheuttanut Jacob Michelsson Joupille puukoniskut, joista hän kuoli tai että hän olisi seurannut häntä pidemmälle kuin porstuaan, myönsi Michel Joupila, että hänellä saapuessaan Joupin tilalle oli ollut puukko ja tuppi roikkumassa sivullaan ja että nyt näytetty tuppi oli hänelle kuuluva. Sitä vastoin Michel Joupila ei kyennyt tunnistamaan syyttäjän esittämää puukkoa, vaan selitti vain, että se oli samankaltainen kuin hänen puukkonsa, joka oli hänen tietämättään viety häneltä tai pudonnut pois tupestaan. Ylipäänsä Michel Joupila kiisti, että hän koskaan olisi kantanut vihaa nyttemmin kuollutta veljeään kohtaan, sekä pyysi, että saisi vapautuksen hänelle vaaditusta vastuusta.

Tähän syyttäjä Forssell ilmoitti, että Jacob Joupin yllä mainitusta kotiväestä oli nyt paikalla veljekset Johan, Jacob ja Herman Jacobssöner sekä ensinmainitun vaimo Susanna Mattsdotter, joita henkilöitä Forssell pyysi tulemaan kuulluiksi asian selvityksessä ja heidät kutsuttiin esiin.

 

Johan Jacobsson Joupi: kertoi, että hän sekä hänen isänsä Jacob Michelsson Joupi, äiti Susanna Johansdotter ja yllä mainittu vaimo, veljet sekä torppari Henric Ericsson Joupi ja torpparinleski Anna Latomäki olivat oleskelleet hänen isänsä asuintuvassa, kun ilmiannettu Michel Joupila sekä torppari Salomon Kitinoja sunnuntaina 7. viime lokakuuta noin klo 5 tienoilla iltapäivällä tulivat sisään kyseiseen tupaan, josta Johan Jacobsson heti ja ennen kuin Michel Joupila oli vielä ehtinyt, kuten oli ollut tavallista hänen vieraillessaan, lausua mitään parjausta Jacob Joupille, oli lähtenyt jollekin asialle ulos, sekä seisten pihalla havaitsi, että Michel Joupila vähän tämän jälkeen oli lähtenyt pois ja mennyt Thomas Joupin läheiselle tilalle. Ja ennen kuin Johan Jacobsson ehti palata tupaan, olivat talonpoika Matts Ala-Martila ja torppari Isaac Heikilä saapuneet sekä antautuneet Johan Jacobssonin kanssa pihalla keskusteluun, jonka aikana kaikki tuvassa olleet yllä mainitut henkilöt lukuunottamatta Johan Jaacobssonin vaimoa Susanna Mattsdotteria olivat tulleet ulos, ja heistä Jacob Michelsson Joupi oli hetken osallistunut keskusteluun paikalla olleiden miesten kanssa, kun he olivat nähneet ilmiannetun Michel Joupilan palaavan Thomas Joupin tilalta ja Jacob Michelsson, jonka edellä Salomon Kitinoja oli mennyt tupaan, niin ikään aikoi mennä sinne Michel Michelssonin välttämiseksi, mutta porstuan portailla hänet oli saavuttanut ilmiannettu Michel Michelsson ja hän oli kääntynyt ympäri ja tönäissyt tämän kumoon kehottaen häntä heti lähtemään pois. Tämän jälkeen Jacob Joupi kiirehti tupaan ja Michel Joupila hänen peräänsä, ilman että Johan Jacobsson pystyi sanomaan varmasti, menikö Michel Michelsson Joupila tupaan vai jäikö porstuaan. Mutta joidenkin minuuttien kuluttua oli kuultu Jacob Michelssonin avunhuuto tuvasta ja samassa Jacob Michelsson sekä hänen perässään Michel Michelsson Joupila olivat tulleet juosten ulos porstuan portaille, jossa ensinmainittu oli pysähtynyt ja huutanut ”Pitäkää silmällä tätä miestä – ottakaa hänet kiinni” osoittaen ilmiannettua Michel Michelsson Joupilaa, joka aikoi ulos, jolloin Johan Jacobsson heti oli juossut paikalle ja löysi isänsä verissään, tarttunut kiinni Michel Joupilaan, joka silloin oli pudottanut kädestään nyt oikeudessa esitetyn puukon, jonka kahva oli verinen. Jacob Michelsson Joupin olivat ohjanneet Johan Jacobssonin navetasta tullut äiti, asianomistaja Susanna Johansdotter ja vaimo Susanna Mattsdotter tupaan, jonne Johan Jacobsson myös kauhistuneena tapahtumasta oli tullut ja havainnut, että hänen isänsä jo oli pitkin pituuttaan lattialla sekä vähän sen jälkeen kuoli, mitä ennen kuitenkin Johan Jacobsson antoi veljensä Jacob Jacobssonin ja yllä mainitun Matts Ala-Martilan pitää silmällä Michel Joupilaa, jonka he olivat tuoneet sisälle tupaan ja jonka he ilmoittivat saaneensa kiinni jonkun matkaa pihamaalta. Tästä oli sana lähtenyt paikalle kutsutun talonpoika Tobias Joupin mukana syyttäjälle, joka saapui heti ja vangitsi Michel Michelsson Joupilan. Johan Jacobsson lisäsi muuten, että Michel Michelsson aina oli osoittautunut kiivasluonteiseksi kuollutta veljeään kohtaan. Poistui.

Ilmiannettu Michel Joupila kiisti toistamiseen, että hän olisi myöhemmällä kerralla ollut pidemmällä kuin Jacob Joupin tuvan porstuassa ja että hän olisi aiheuttanut viimeksi mainitulle mitään haavoja tai käsitellyt nyt esitettyä puukkoa.

Jacob Jacobsson Joupi oli ilmoitettuna sunnuntai-iltapäivänä oleskellut isänsä Jacob Michelsson Joupin tuvassa ja silloin hyvin kuullut, että Michel Michelsson oli kiroten parjannut Jacob Michelssonia, mutta että Jacob Jacobsson ei pystynyt muistamaan sanamuotoa. Jacob Michelsson oli lopulta kehottanut Michel Michelssonia heti lähtemään pois, jolloin tämä oli noudattanut kehotusta vähässä määrin ja poistunut tuvasta porstuaan ja sieltä edelleen, sen jälkeen kun Jacob Michelsson, joka tuvan oven ulkopuolella esti häntä tahallaan palaamasta takaisin, hän oli lähtenyt Thomas Joupin tilalle. Tämän jälkeen tapahtumat olivat Johan Jacobssonin yllä kertomat, paitsi siltä osin, että Jacob Jacobsson ei jouduttuaan kauhun valtaan havainnut, oliko Michel Michelsson Joupilalla ollut mitään puukkoa kädessä, kun Johan Jacobsson otti hänet kiinni. Jacob Jacobsson lisäsi, että hän Matts Ala-Martilan kanssa oli saavuttanut Michel Joupilan jonkun matkaa pihasta, koska hän oli lähtenyt paikalta, ja sen jälkeen säilyttäneet häntä tuvassa syyttäjän tuloon saakka, jolloin hänet oli vangittu.

Koska Michel Joupilalla ei ollut mitään huomauttamista yllä kerrottuun, sallittiin Jacob Jacobssoninpoistua ja kutsuttiin

Herman Jacobsson Joupi, joka ilmoitti olevansa kuusitoistavuotias, kertoi aivan saman kuin veljensä Jacob Jacobsson poiketen siinä, että Herman Jacobsson oli ollut tuvassa, kun Jacob Jacobsson lähti Michel Joupia hakemaan ja tuomaan takaisin. Poistui.

Susanna Mattsdotter Joupi paikalle kutsuttuna kertoi, että Susanna Mattsdotter oli yhdessä kuulustellun miehensä Johan Jacobsson Joupin ilmoittamien henkilöiden kanssa ollut sunnuntaina 7. viime lokakuuta asuintuvassa hänen kuolleen appensa Jacob Michelssonin osassa Joupin tilaa, kun ilmiannettu Michel Michelsson Joupila sekä Salomon Kitinoja tulivat viiden aikoihin iltapäivällä sinne ja Michel Michelsson heti oli kiroten ja parjaussanoin pyytänyt tupakkaa Jacob Michelssonilta, joka lopulta oli suuttunut ja kehottanut Michel Michelssonia heti menemään ulos, ja sitten tapahtui kuten kuulustellut Jacob ja Herman Jacobssöner olivat kertoneet. Sen jälkeen muut tuvassa olleet aiemmin ilmoitetut henkilöt, kuitenkin poikkeuksena Susanna Mattsdotter ja hänen kaksi lastaan, olivat menneet ulos ja oleskelleet pihalla. Salomon Kitinoja oli hetkisen kuluttua palannut tupaan ja istuutunut lieden ääreen Susanna Mattsdotterin kanssa ja keskustellut hänen kanssaan jostain yhdentekevästä asiasta, kun he näkivät Jacob Michelssonin tulevan sisään tupaan ja kuulivat hänen juuri sisään astuessaan lausuvan ilmiannetulle Michel Joupilalle, joka vielä oli tuvan oven takana, seuraavin sanoin: ”Älä tule, sinua ei tarvita täällä.” Mutta kun Michel Joupila tästä huolimatta kiroten: ”Kuka piru minua estää” oli tullut sisään tupaan, oli Jacob Michelsson mennyt huoneen päädyssä olevan pöydän luo ja pannut sinne käyttämänsä piipun, niin Michel Michelsson oli etunojassa ja kuin etsien jotain vsemmalta puoleltaan lähestynyt Jacob Michelssonia, joka pöydän ääressä oli kääntynyt ympäri tahtoen saada Michel Michelsson Joupilan lähtemään uudelleen ulos ja tällöin joutunut käsikähmään Michel Joupilan kanssa, jonka oikeassa kädessä Susanna Mattsdotter silloin huomasi verisen puukon, jolla hän jatkuvasti oli lyönyt Jacob Michelssonia kohti. Susanna Mattsdotter oli huutaen ”Herra Jeesus, katsokaa hänellä on puukko” kiinnittänyt Salomon Kitinojan huomion tähän ja samassa kuullut Jacob Michelssonin huutavan apua, jota Salomon Kitinoja heti kiirehti antamaan kun Jacob Michelsson ja hänen perässään Michel Joupila syöksyivät ulos tuvasta, jossa Susanna Mattsdotter kuuli Jacob Michelssonin vielä kutsuvan apua ja sanovan pihalla seisoville miehille, että ottaisivat Michel Joupila huostaansa. Susanna Mattsdotter ja Salomon Kitinoja olivat juosseet ulos tuvasta ja löytäneet Jacob Michelssonin useista haavoista vertavuotavana, ja niin Susanna Mattsdotterin ja hänen pihalta sisään tulleen anoppinsa, asianomistaja Susanna Johansdotterin oli talutettava hänet tupaan, jossa he, kun hänen voimansa kokonaan loppuivat, laskivat hänet hiljaa lattialle ja hän muutaman minuutin kuluttua kuoli sanomatta enää ainoatakaan sanaa. Susanna Mattsdotter sanoi muuten, että ilmiannettu Michel Joupila aina käydessään parjasi Jacob Michelssonia ja osoitti häntä kohtaan veljesten väleille epätavallista kiivautta.   

Vangittu Michel Joupila ei suostunut(?) sen perusteella, mitä Susanne Mattsdotter edellä kuvatulla tavalla oli mitä liikuttavimmin kertonut, tunnustamaan hirmutekoaan, vaan kiisti kuten ennenkin olleensa tuvassa toistamiseen ennen kuin hänet sinne vangittuna vietiin ja aiheuttaneensa Jacob Michelssonille hänestä löytyneet vammat.

Sitä vastoin Susanna Mattsdotter pysyi vakaasti kertomuksessaan lisäten, että muita henkilöitä kuin kuollut ja Michel Joupila ei ollut porstuassa kun Susanna Mattsdotter ja Salomon Kitinoja menivät ulos ja tällöin havaitsivat Jacob Michelssonin haavoittuneen.

Sitten kun yllä kuulustellut Johan, Jacob ja Herman Jacobssöner Joupi saivat pyydetyn luvan olla läsnä tämän jutun tutkinnassa, syyttäjä Forssell kutsui valalliseen kuulusteluun asiassa torppari Salomon Henricsson Kitinojan, torppari Henric Ericsson Joupin, torpparinleski Anna Latomäen, talonpoika Matts Ala-Martilan, torppari Isaac Johansson Heikilän sekä talonpoika Tobias Joupin, jonka lisäksi syyttäjä, liittyen ilmiannetun Michel Joupilan kuollutta veljeään kohtaan ilmaisemaa uhkaa, halusi kuultavaksi renki Matts Tapperin tai Korpikosken, torpparinpoika Gabriel Johansson Njemelän ja hänen vaimonsa Lisa Hermansdotterin, piika Lisa Henricsdotter Joupin, talonpojanvaimo StinaGabrielsdotterin ja Susanna Johansdotter Joupin, piika Lisa Ericsdotter Joupin, alivuokralaisnainen Lisa Raskin, torppari Samuel Seitun, talonpoika Johan Joupin ja hänen poikansa Iaac Johanssonin sekä syytinkilesket Susanna Abrahamsdotterin ja Susanna Ericksdotter Ala-Martilan, jotka kaikki nimenhuudossa olivat läsnä sekä havaittiin esteettömiksi ja hyvämaineisiksi suorittamaan tavallisen todistajanvalan, ja sen jälkeen, saatuaan kehotuksen puhua totta, heitä erikseen kuultiin ja he kertoivat:

1) Salomon Henricsson Kitinoja: Todistaja oli kello kolmen ja neljän välillä iltapäivällä sunnuntaina 7. viime lokakuuta ollut käymässä Njemelän torpassa, jonka omistaa kutsuttu todistaja Gabriel Njemelä, ja täällä tavannut ilmiannetun Michel Michelsson Joupilan, minkä jälkeen saatuaan tiedon siitä, että todistaja aikoi mennä Joupin tilalle, oli pyytänyt lupaa saada lähteä sinne mukaan seuraten todistajan hevosta ja rattaita seuraten. Tämän pyynnön oli todistaja hyväksynyt ja matkustanut sen jälkeen ilmiannetun Michel Joupilan seurassa Jacob Joupin osaan Joupin tilasta, jossa asuintuvassa olleet henkilöt lukuunottamatta yllä kuulusteltuja sekä sanottuja Henric Joupia ja Anna Latomäkeä olivat tavanneet Jacob Joupin, jonka kanssa todistaja oli antautunut johonkin keskusteluun, jonka aikana ilmiannettu Michel Joupila oli lähestynyt heitä ja lausunut Jacob Joupille nämä sanat: ”Kyllä sinä Satanan Rumainen minulle tupackia saatasi anta” (tekstissä oli käännetty suomeksi näin. käänt.huom.) sekä useita kertoja toistanut tämän ja muita parjauksia, jolloin Jacob Joupi lopulta oli kehottanut Michel Joupilaa lähtemään ulos, mitä tämä oli noudattanut siten, että hän poistui porstuaan ja sieltä eteenpäin lähtenyt, kun Jacob Joupi oli estänyt häntä tulemasta takaisin tupaan, veljensä Thomas Joupin lähellä sijaitsevaan kotitaloon. Todistaja oli tällöin niin ikään lähtenyt ulos ja jossain asiassa käynyt eräässä naapuritalossa, mutta heti tai noin neljännestunnin poissaolon jälkeen oli palannut Jacob Joupin kotitaloon, jonka pihamaalla Jacob Joupi sekä hänen yllä kuulustellut poikansa sekä yllä mainitut Matts Ala-Martila, Henric Joupi ja Isaac Heikilä olivat seisseet, mutta joiden kanssa todistaja ei ollut puhunut, vaan oli mennyt heti asuintupaan, jossa todistaja oli tavannut ainoastaan Susanna Mattdsdotterin, joka hoiti kahta pientä lastaan. Istuen hänen vieressään lähellä liettä oli todistaja hetken kuluttua nähnyt Jacob Joupin tulevan sisään tupaan ja kuullut hänen sisään tullessaan lausuvan porstuassa vielä olleelle miehelle: ”Älä tule, sinua ei tarvita täällä.”, kun kyseinen mies, joka osoittautui ilmiannetuksi Michel Michelsson Joupilaksi, tästä huolimatta ja lausuen ”Kuka piru estää minua”, oli tullut sisään sekä hyvin etunojassa kuin etsien jotain vasemmalta puoleltaan hän oli lähestynyt Jacob Joupia, joka tultuaan tuvan päädyssä olevan pöydän luokse asettamaan sinne piippunsa oli kääntynyt ympäri, ja toistaen aikaisemman lausumansa oli tarttunut kiinni Michel Joupilaan ajaakseen hänet ulos, kun todistaja oli nähnyt Michel Joupilan oikealla kädellä toistuvasti lyövän Jacob Joupia, ilman että todistaja kuitenkaan olisi nähnyt käyttikö Michel Joupila tällöin puukkoa.  Mutta samassa oli Susanna Mattsdotter huudahtanut ”Herra Jeesus, hänellä on puukko” ja Jacob Joupi huusi apua, kun todistaja heti oli juossut paikalle ja estänyt Jacob Joupin enemmän pahoinpitelyn. Tämän jälkeen Jacob Joupi ja hänen perässään Michel Joupila olivat syöksyneet porstuaan, jossa edellinen uudelleen oli huutanut apua ja pyytänyt pihalla olleita henkilöitä ottamaan Michel Joupilan huostaansa. Todistaja joka Susanna Mattsdotterin kanssa oli myös poistunut tuvasta, oli huomannut, että Jacob Joupi, joka sisään tullessaan oli ollut vahingoittumaton ja liikkunut tavallisesti, oli vuotanut verta useista haavoista ja ollut niin voipunut, että hän tarvitsi apua päästäkseen takaisin tupaan, missä hän pian ja kymmenen minuutin kuluttua siitä, kun todistaja kerrotulla tavalla oli tullut sisään tupaan ennen Jacob Joupia, kuoli. Todistaja lisäsi, että ilmiannettu Michel Joupilalla oli matkatessaan todistajan kanssa Njemelästä Joupiin samannäköinen puukko tupessa kuin mitä nyt on näytetty, mihin liittyen todistaja kysyttäessä selvitti: että todistaja ei ollut kuullut Michel Joupilan matkalla Njemelästä tai varhemmin lausuvan uhkauksia Jacob Joupia kohtaan; että todistaja erottaessaan Jacob Joupin ja Michel Joupin tuvassa tai jälkeenpäin ei huomannut, että viimeksi mainitulla oli puukko kädessä; että muita henkilöitä kuin Jacob Joupi ja Michel Joupila ei ollut porstuassa, kun todistaja tapauksen jälkeen tuli ulos tuvasta; että todistaja ei ollut nähnyt Michel Joupilan käsiä tai vaatteita sen jälkeen, kun hänet otettiin kiinni eikä sen vuoksi huomannut, olivatko ne olleet veriset; sekä että Michel Joupila, joka yllä todistetussa tapahtumassa ei ollut väkijuomien vaikutuksen alainen, ei pystynyt vastaamaan yhdelläkään sanalla kun häntä muistutettiin rikoksestaan. Luettiin ja hyväksyttiin.                                                                                                                

Huolimatta saaduista kuvauksista ilmiannettu Michel Joupila edelleen kiisti olleensa useampia kertoja tuvassa tai aiheuttaneensa Jacob Joupille mitään vammoja, mitä vastoin todistaja toisti todistuksensa ja lisäsi, että todistaja menee valalle siitä, että kukaan muu henkilö kuin Michel Joupila ei tuvassa ja porstuassa ennen rikoksen havaitsemista ollut lähestynyt Jacob Joupia, jonka surmaaja Michel Joupila täten oli. Poistui.

2) Henric Ericsson Joupi: Todistaja oli ollut Jacob Joupin asuintuvassa, kun ilmiannettu Michel Joupila sekä kuulusteltu todistaja Salomon Kitinoja suunnilleen viiden aikoihin ilmoitettuna sunnuntai-iltana olivat tulleet sinne. Kun Michel Joupila oli Salomon Kitinojan todistamalla tavalla hyökännyt Jacob Joupin kimppuun haukkumasanoin kuultuaan viimeksi mainitun kehotuksen, mennnyt ulos ja lähtenyt Thomas Joupin lähellä sijaitsevaan kotitaloon. Joitakin minuutteja siitä kun Michel Joupila oli siten poistunut, kaikki tuvassa olleet henkilöt lukuunottamatta Susanna Mattsdotteria olivat lähteneet ulos pihalle ja siellä hetken keskustelleet mainitun Matts Ala-Martilan ja Isaac Heikilän kanssa, jotka olivat tulleet kylältä. Tälllöin he olivat huomanneet, että ilmiannettu Michel Joupila oli palannut Thomas Joupin kotoa, mistä syystä Jacob Joupi haluten välttää häntä oli kiirehtinyt porstuan portaille ja sieltä eteenpäin sen jälkeen, kun hän oli tönäissyt Michel Joupilaa, joka vastoin kieltoa oli noussut portaille ja sieltä edelleen mennyt porstuaan ilman, että todistaja, joka oli seissyt asuintalorakennuksen sivulla, olisi nähnyt, jatkoiko Michel Joupila kulkuaan aina tupaan saakka, mitä todistaja kuitenkin piti luultavana, kun vain muutaman minuutin kuluttua rapuilla tapahtuneesta kohtauksesta oli kuultu huutoa tuvasta ja Jacob Joupi oli tullut heti porstuaan, jonka ovelle hän oli pysähtynyt ja apua kutsuessaan kehottanut pihalla seisoneita henkilöitä pitämään silmällä Jacob Joupin takana porstuassa ollutta Michel Joupilaa ja ottamaan hänet kiinni. Tämän johdosta oli todistaja juossut paikalle ja nähnyt Jacob Joupin, joka poistuessaan pihalta tupaan ollut terve ja vahingoittumaton, vuotavan verta useista kehonsa haavoista, jolloin Michel Joupila oli yrittänyt tulla ulos, mutta hänet oli ottanut kiinni porstuan portailla Johan Jacobsson Joupi, joka samassa oli ottanut nyt oikeudessa esitetyn puukon ilmoittaen, että Michel Joupila oli pudottanut sen kädestään; todistaja ei tiennyt, oliko Michel Joupilalla todellisuudessa ollut se tai oliko samainen puukko hänelle kuuluva. Jacob Joupi tämän jälkeen talutettu tupaan, jossa hän hetken kuluttua kuoli, samoin kuin myös kuulusteltu Salomon Kitinoja oli kertonut. Todistaja lisäsi vielä, ettei ollut nähnyt Michel Joupilan käsiä eikä vaatteita, jotka olivat tulleet aivan likaisiksi Joupilan pudotessa portailta pihalle Johan Jacobssonin ottaessa hänet kiinni. Todistaja ei ollut kuullut ilmiannetun Michel Joupilan lausuvan uhkauksia Jacob Joupia kohtaan elinaikanaan eikä myöskään ollut Joupila rikoksesta muistutettaessa vastannut mitään, eikä myöskään ollut tunnistanut nyt oikeudessa esitettyä puukkoa. Luettiin ja hyväksyttiin. Poistui.

Ilmiannettu Michel Joupila sanoi, ettei hän muistanut, oliko hän herjannut veljeään sekä toisti muuten ylle merkityn selvityksensä.

3) Anna Latomäki: Todistaja oli ollut tuvassa Jacob Joupin luona, kun ilmiannettu Michel Joupila oli tullut sinne Salomon Kitinojan seuraamana suunnilleen viiden aikaan ilmoitettuna sunnuntai-iltapäivänä; todistaja antoi tapahtumien silloisesta kulusta samanlaisen kertomuksen kuin on edellä, mutta ei pystynyt antamaan enempää valaistusta asiaan, koska todistaja oli heti Michel Joupilan jälkeen lähtenyt pois. Sanoi muuten, että Michel Joupilalla oli todistetulla käynnillään ollut puukko roikkumassa toisella sivullaan todistajan lähemmin kiinnittämättä huomiota sen laatuun. Poistui luettuaan ja hyväksyttyään todistuksen.

4) Matts Ala-Martila: Todistaja oli saapunut 7. viime lokakuuta suunnilleen heti viiden jälkeen JacobJoupin talon pihaan sekä tällöin tavannut viimeksi mainitun poikiensa kera ja kuulustellun todistajan Henric Joupin. Ja todistaja antoi aivan samanlaisen todistuksen kuin numerolla 2 kuulusteltu todistaja Henric Jouppi liittyen siihen, mitä oli tapahtunut sen jälkeen, kun ilmiannettu Michel Joupila oli saapunut Thomas Joupin luota ensin mainitun taloon. Todistaja lisäsi, ettei ollut huomanut, oliko Michel Joupilalla ollut mennessään porstuaan Jacob Joupin perässä mukanaan puukko vai ei ja että oli nähnyt, että Michel Joupila Johan Jacobsson Joupin ottaessa hänet kiinni Jacob Joupin huudon johdosta, oli pudottanut oikeasta kädestään maahan porstuan rappujen viereen nyt oikeudessa esitetyn puukon, jonka Johan Jacobsson heti nosti ylös kuten Henric Joupi oli todistanut, mutta jota Michel Joupila ei muistutettaessa ollut tunnistanut. Muuten todistaja sanoi, ettei tiennyt, kuuluiko kyseinen puukko Michel Joupilalle vaiko ei sekä että todistaja ei ollut kuullut viimeksi mainitun koskaan uhkaavan JacobJoupia elinpäivinään.  Luettiin ja hyväksyttiin.

Vangittu Michel Joupila kiisti järkyttyneenä, että hän olisi ottanut talteen todistetun puukon, jota vastoin todistaja pysyi vakaasti todistuksessaan ja poistui.

5) Isaac Heikilä: Todistaja oli sattumalta ilmoitettuna sunnuntaina mennyt Jacob Joupin kotiin ja pihalla tavannut Jacob Joupin sekä hänen poikansa ja kuulustellut todistajat Matts Ala-Martilan ja Henric Joupin, jotka keskustelivat, kun todistaja osallistui keskusteluun ja havaitsi, että Michel Joupila oli tullut takaisin Thomas Joupin kodista ja että Jacob Joupi tönäisi hänet alas porstuansa portailta, kun Michel Joupila vastoin kieltoa oli noussut niille. Mutta mitä sen jälkeen oli tapahtunut, todistaja ei tiennyt johtuen siitä, että todistaja oli heti lähtenyt Thomas Joupin kotiin. Todistaja ei myöskään ollut pannut merkille, kantoiko Michel Joupila todistetussa tilaisuudessa mukanaan puukkoa vaiko ei.Poistui

6) Tobias Joupi: Todistajan ollessa haavojen sidontaa taitava hänet oli kutsuttu kyseisenä sunnuntai-iltana kello seitsemän Jacob Joupin luokse ja silloin hän oli havainnut viimeksi mainitun veren jo vuotaneen niin kuiviin, että sidonnasta ei silloin enää ollut hyötyä, vaan todistaja oli Johan Jacobsson Joupin ja hänen veljensä Jacob Jacobssonin kehotuksesta mennyt ottamaan huostaansa ilmiannetun Michel Joupilan, joka todistajan tullessa oli vielä maannut portailla, mutta jonka nyt todettiin juosseen jonkun matkaa pihalta olleiden talojen taakse, missä todistaja oli tavoittanut hänet ja täten tuonut hänet tupaan, missä Jacob Joupi heti tämän jälkeen kuoli, jolloin todistaja syytti Michel Joupilaa hänen muiden paikalla olleiden henkilöiden yllämainitulla tavalla kuvaamasta ilkityöstään, minkä Michel Joupila oli kieltänyt sekä sen jälkeen ei ollut sanonut mitään esitettyihin kysymyksiin. Todistaja oli tämän jälkeen lähtenyt kutsumaan syyttäjää, joka oli saapunut heti ja vangituttanut Michel Joupilan. Muuta todistaja ei tiennyt ja hänen sallittiin poistua kun todistus oli luettu ja hyväksytty.

7) Matts Tapper: Todistaja oli kyseisenä sunnuntai-iltana samoin tavannut syyttäjän Joupin kotona ja silloin nähnyt, että Jacob Joupin kuolleessa ruumiissa oli ollut yllä mainitussa lääkärintodistuksessa kerrotut vammat, joita Michel Joupila muistutettaessa kielsi aiheuttaneensa hänelle. Todistaja todisti, että nyt näytetty puukko kuuluu ilmiannetulle Michel Joupilalle ja että todistaja oli nähnyt hänen saman päivän aamuna kantavan samaa puukkoa nyt esitetyssä tupessa vasemmalla sivullaan. Luettiin, hyväksyttiin, poistui.

Ilmiannetulla Michel Joupilalla ei ollut mitään huomautettavaa todistukseen.

8) Gabriel Njemelä: Todistaja oli sanottuna sunnuntaina ollut Thomas Joupin kotona ja nähnyt ilmiannetun Michel Joupilan suunnilleen kello viiden aikaan illalla menevän Jacob Joupin luokse, joten todistaja, joka oli lähtenyt heti, ei tiennyt, mitä Jacob Joupin ja Michel Joupilan välillä oli voinut tapahtua. Sanoi, ettei pystynyt muuta asiaan liittyvää ilmoitusta antamaan. Poistui.

9) Lisa Hermansdotter: Todistaja oli ollut kotonaan Njemelän torpassa, kun ilmiannettu Michel Joupila sanottuna sunnuntaina oli tullut heti iltapäivällä sinne ja lausumatta mitään uhkausta lähtien sieltä yhdessä kuulustellun todistajan Salomon Kitinojan kanssa ilmoituksen mukaan Joupin kotiin. Todistajan, joka ei ollut kuullut Michel Joupilan lausuvan uhkauksia missään muussa tilanteessa, sallittiin poistua.

10) Lisa Henricsdotter Jouppi ja 11) Stina Gabrielsdotter Jouppi: Kumpikaan ei pystynyt antamaan mitään esillä olevaan asiaan liittyvää ilmoitusta, vaan poistuivat.

12) Susanna Johansdotter Joupi: Todistaja oli usein kuullut Michel Michelsson Joupilan osoittaneen kiivautta Jacob Joupia kohtaan sen johdosta, että hänen oli ollut pakko antaa Jacob Joupin lunastaa osuutensa Joupin tilaan, ja toisinaan jopa uhanneen häntä karkeasti. Todistaja muisti nyt varmasti, että Michel Joupila kerran neljä vuotta aiemmin eräällä käynnillään todistajan luona oli lausunut näillä sanoilla: ”Pääsen eroon veljestäni Jacob Joupista, joka on happamoitunut? salpietarin keitossa. Aioin heittää hänet salpietaripannuun, mutta katsoen hänen laihuuttaan annoin hänen vielä jäädä eloon kukoistaakseen edelleen.” Poistui hyväksyttyään todistuksen.

Vangittu Michel Joupila kiisti, että hän milloinkaan olisi lausunut todistetun.

13) Lisa Ericsdotter Joupi ja 14) Lisa Rask: Todistajat eivät tienneet mitään asiaa valaisevaa ja poistuivat.

15) Samuel Seitu: Todistaja ei tiennyt muuta kuin että Michel Joupila eräässä tilaisuudessa neljä vuotta sitten oli sanonut, että hän ei voisi sopia nyttemmin kuolleen veljensä Jacob Joupin kanssa, ilman että todistaja kuitenkaan olisi kuullut Michel Joupilan uhkaavan millään tavalla häntä vahingoittavansa. Poistui luettuaan ja hyväksyttyään todistuksen.

Ilmiannettu Michel Joupila sanoi, ettei muistanut todistettua lausuntoa koskaan antaneensa.

16) Johan Jouppi: Todistaja oli kai huhun kautta saanut tietää, että Jacob Joupi eläessään ja Michel Joupi eivät olleet hyvissä väleissä olleet toistensa kanssa, mutta todistaja ei ollut koskaan itse ollut läsnä missään heidän välisessään sananvaihdossa tai kuullut Michel Joupilan uhkailevan mainittua veljeään. Poistui.

17) Isaac Johansson Joupi: Todistaja ei pystynyt antamaan mitään valaisua asiaan. Poistui.

18) Susanna Abrahamsdotter Ala-Martila: Todistaja oli asianomistajan pyynnöstä pessyt Jacob Joupin kuolleen ruumiin ja tällöin siinä havainnut yllä mainitussa lääkärintodistuksessa kerrotut vammat. Todistajan, joka ei pystynyt antamaan muuta valaistusta asiassa, sallittiin poistua.

19) Susanna Ericsdotter Ala-Martila: Todistaja sanoi aivan samaa kuin edellä kuultu todistaja Susanna Abrahamsdotter Ala-Martila. Poistui.

Sitten syyttäjä Forssell anoi lykkäystä haastaakseen vireillä olevien käräjien toiseksi päiväksi useampia jutussa saatavilla olevia todistajia, joista nimettiin torppari Salomon Seitu, ja tällöin kävi ilmi, ettei kuolleen Jacob Joupin vejeä Thomas Joupia eikä edellisen yllä mainittua palvelusväkeä, renki Jacob Thomassonia eikä piikoja Hedvig Salomonsdotter ja Maria Andersdotter ollut kutsuttu oikeuteen, samoin kuin se, että kaikki Jacob Joupin naapuritiloilla asuvia esteettömiä henkilöitä oli jo kuultu, niin saivat asianomaiset poistua harkinnan ajaksi.


PÄÄTÖS:

Lykätään jatkotoimenpiteenä tässä jutussa perjantaiksi 25. meneillään olevaa marraskuuta tuolloin vielä täällä jatkuville lakikäräjille, jolloin asianomistaja Susanna Johansdotterin on tultava uudelleen paikalle noudettuna omalla kustannuksellaan ja tällöin syyttäjän herra kruununnimismies Forssellin tehtävänä on kutsututtaa paikalle kuolleen Jacob Michelsson Joupin veli talonpoika Thomas Joupi ja ne henkilöt hänen kotiväestään, jotka olivat mahdollisesti kotosalla, kun Michel Michelsson Joupila oli käynyt Thomas Joupin kodissa ja sieltä palannut Jacob Joupin osaan Joupin tilasta, renki Jacob Thomasson, piiat Hedwig Salomonsdotter ja Maria Andersdotter Joupi, torppari Salomon Seitu, sekä sen lisäksi kaikki ne henkilöt jotka syyttäjän tarkan kyselyn perusteella voisivat mahdollisesti antaa jotain valaisua tähän juttuun. Ilmiannetun Michel Michelsson Joupin, jota tällä välin säilytetään pitäjän vanginkuljettajan luona, syyttäjä saattaa asianomaisen pappiskunnan luokse, jotta he soveliaalla tavalla kehottavat häntä tunnustamaan häntä vastaan ilmiannetun raskaan rikoksen, mistä todistuksen saatuaan syyttäjä on velvoitettu ilmoittamaan oikeusjutun edellä mainittuna päivänä lisätoimenpiteitä varten. Julistettiin.

Kääntäjän huomautus: Syytetty tuomittiin karkotettavaksi Siperiaan.

Käännös: Terttu Lakner