Kurikan elämää

Onpahan sitä tavattu sanua, notta ”mietaankylääseppä, ne vasta on oikeeta kurikkalaasia”.

Seuraava Pohjalainen–lehdessä 14.9.1897 julkaistu uutinen Kurikasta valottaa hieman sitä elämää, jossa myös Mietaankylän uppalaiset olivat osallisena. Uutinen valaisee myös "vanhan kansan" sanallista ilmaisua.

”Lämmitysuunit kirkossamme on jo saatu täyteen kuntoon. Niitä on asetettu 3 kappaletta kirkon puolelle ja yksi sakaristoon. Sawu ei kuulu oikein tahtowan luistaa piipusta ulos uunin owien auki ollessa. Tuleeko niistä olemaan hyötyä ja hauskuutta se saadaan kokea wasta talwipakkasten aikana.Toiwottavasti täyttäwät ne tarkoituksensa. Uunit owat Friisin Weljesten tehtaan valmistamat. Kylmä se on ollutkin Kurikan paksuseinäinen kiwikirkko entisinä talwina. Hywä on saanut olla turkki päällä, jos on ollut mieli pysyä sulana. Kaljupäät sittenkin owat saaneet ennen kärsiä.

Piispankäräjät wietettiin Kurikassa wiime wiikon alussa. Alkoiwat jo sunnuntaina t. k. 12 p:nä seurakuntalaisten lukutaidon kuulustelulla. Tämän kirjoittaja ei sitten tiedä, miten tyytywäisiä oliwat toimitusmiehet olleet tutkimustensa tuloksiin. Tämän yhteydessä wietettiin myöskin ewankeliumijuhlaa, jota warten oli wieraita saapunut Kurikkaan useammista rajakunnista niin, että kirkko oli ahdinkoon asti kansaa täynnä ja kaikki eiwät kirkon sisälle mahtuneetkaan. Pappejakin oli paikalla puoleen tusinaan. Wirwoittawa ja henki rikas oli juhla.

Arpajaiset oli Mietaankylän ompeluseura hommannut Kyttälän taloon t. k. 19:sta p:ksi. Sitäwastoin oli kaksi Kyttälän taloa laitettu juhlakuntoon lippuineen ja wärilyhtyineen. Kosolta alkoi kansaa paikalle koitumaan iltapäiwällä ja pimeän tullessa oli ehkä 600 nousewa wäkijoukko juhlapaikalla. Kiitollisuudella sopinee mainita, että Kauhajoen sekakööri, opettaja Nykoppin johdolla kaijuttelilaulun sulosäweleitä hilpeälle yleisölle arpalippuja myytäessä ja Kurikan omaa sekakööriä odoteltaessa. Kohta se saapuikin ja laulujen waihdellessa kilwan kiidettiin arpamaljain ympärille opett. Nykoppin pidettyä lyhyen terwehdyspuheen. Woittoja oli 500 waiheille. Arpalippuja näkyi yleisökilwan ostawan mutta loppuun asti ei niitä saatu myydyksi. Niinikään oli ampumaurheilijoille hankittu tilaisuus koetella taitoaan. Kolme palkintoa, 5, 3 ja 2 mk:n, jaettiin. Wähäläntäinen näytelmäkappale oli myös illemmalla näytetty. Tämän lisäksi oli wielä myöhemmällä pantu toimeen ilotulituskin raketeilla. Aineellinen woitto arpajaisista, jotka pidettiin Mietaankylän lainakirjaston hywäksi, lienee runsas.

Wuosikokouksen ja sen ohessa iltaman toimeenpanee Kurikan nuorisoseura ensi kuun alussa kirkonkylässä. Kunnasta osanotoa toiwotaan siihen.

Wuodentulo Kurikassa näyttää tulewan hywä. Rukiita ja ohria tuli runsaasti ja samoin kuuluu tulewankaurojakin. Tyytywäisenä saa siis maamies katsella lihawuudesta tiukkuwia laarejaan.”